Damla Kilickiran – Mercury RX 2022

27.12.22 – 29.01.23

Utställningen är öppen vid överenskommelse fram tills 29 januari 2023
Ring +46 (0)70 723 27 38 eller mejla info@mega-foundation.com
Blekingegatan 8, 118 56 Stockholm

I Damla Kilickirans soloutställning Mercury RX 2022 på MEGA Foundation kanaliseras en plats för upphävande. Den nya installationen är en fortsättning på konstnärens huvudsakliga praktik, i vilken ramarna för andlighet omtolkas, bortom sfären av traditionella och lineära produktionssätt och vetanden.

Utställningsrummet, med sin rosa ljussättning och skrovliga golv, förändras och skapar nya lager av sensoriska återspeglingar i sin omedelbara närhet. Med den platsspecifika installationen bjuder Kilickiran in besökaren att sätta sig och se ner i den djupa dammen, i brunnen av ensamhet om man så vill, där bilden går i motsatt riktning. När något som förser en med exakt
information, som en tydlig och exakt teknisk ritning, löses upp, kan nya ingångar till flera olika ritningar ges, beroende på varifrån betraktaren börjar titta.

Men vad är målet när man inte vet vad man letar efter? Genom att på detta sätt allegoriskt ifrågasätta ensamhet, här tolkat som ett upphävande av något som en gång varit konkret, saktar Kilickiran ner allting, så att du, kan känna på nytt.

Damla Kilickiran’s solo exhibition Mercury RX 2022 at MEGA Foundation, channels a place for reversion in a new installation that continues the artist’s core practice of re-imagining the scope of the spiritual, outside the realm of traditional linear-based modes of production and knowledge.  

Rendered in pink lightning and coarse floors, the exhibition room changes and constructs new layers of sensory reflections in your immediate surroundings. For this site-specific installation, Kilickiran invites the visitor to sit down and look into the deep pond, a well of loneliness if you will, where the image goes into retrograde. In reversing the act of a clear and precise technical drawing, one that gives you exact information, the viewer can find new entry points to multiple drawings, all depending on where you start looking.

But what’s the purpose when you don’t know what you’re searching for? This allegorical questioning of loneliness, here interpreted as what reverses from what once was concrete, Kilickiran slows everything down, in order, for you, to sense new again.

The visitor is invited to sit down for a preferred time of 10 minutes minimum per session.